Zelfs de kleinste gemeente is een gigantische onderneming, verantwoordelijk voor wegen, vuilnisophaling, sportwedstrijden, straatverlichting en vaak ook rusthuizen en onderwijs. Over hoeveel geld gaat het en waar wordt het in uw gemeente aan besteed?