laatste peilingen | Amerikaanse verkiezingen 2020

kans op winst

Biden

Trump

Biden heeft grootste kans op overwinning

Wie maakt het meeste kans op de overwinning van de Amerikaanse presidentsverkiezingen? De Tijd analyseert de peilingen en modellen naar aanloop van de verkiezingen op 3 november.

Door Thomas Roelens, Jan Van Hessche, Raphael Cockx, Andries Fluit en Thomas Segers 3 November 2020

De Democraat Joe Biden heeft momenteel de grootste kans om de presidentsverkiezingen te winnen. Dat blijkt uit de modellen van het Amerikaanse studiebureau PollyVote. Volgens hun berekeningen maakt Biden tussen de en procent kans op winst. Dat betekent niet dat de Republikein Donald Trump kansloos achterblijft. De simulaties van alle mogelijke scenario's geven aan dat Trump in tot procent van de gevallen zichzelf kan opvolgen.

In de grafiek hieronder kan u zien wat de kansen voor beide kandidaten zijn binnen de foutenmarge. Die marge is belangrijk omdat het toont dat de race nog lang niet gelopen is.

Biden

Trump

De simulaties van PollyVote werken met een foutenmarge. Zo maakt Biden in deze voorspellingen in het slechtste geval procent kans op winst, en maakt Trump in het beste geval procent kans op winst. Dat levert een veel spannendere race naar het Witte Huis op dan het andere uiteinde van de foutenmarge: procent kans op winst voor Biden, zijn beste kans, tegenover procent kans op winst voor Trump, zijn slechtste kans.

Druk op 'herbereken' om een van de mogelijke scenario's te simuleren die binnen de foutenmarge liggen.

De race naar 270 kiesmannen

Biden heeft volgens de modellen een veel grotere kans op winst, maar dat betekent niet dat hij veel meer stemmen zal halen. Op de grafiek hieronder ziet u hoeveel kans elke kandidaat heeft om de meeste stemmen achter zich te krijgen. Rekening houdend met de foutenmarge, de lichter gekleurde banden, krijgt Biden op dit moment nipt de meerderheid van de stemmen achter zich.

Belangrijker is om te kijken naar de kiesmannen. De Amerikanen verkiezen hun president namelijk niet rechtstreeks maar via een kiescollege van 538 kiesmannen. Dat kiescollege wordt samengesteld uit kiesmannen uit heel het land. Elke staat krijgt, op basis van haar inwonersaantal, een bepaald aantal kiesmannen toegewezen. Californië (55), Texas (38), Florida (29) en New York (29) wegen zo het zwaarst door, onder meer Alaska, Montana en Wyoming (telkens 3) het minst. In de kaart hieronder is elke staat herschaald volgens het aantal kiesmannen.

Dat verklaart waarom een presidentskandidaat die nationaal minder stemmen verzamelt via het spel van kiesmannen toch president kan worden, zoals Donald Trump in 2016 en George Bush sr. in 2000. Met uitzondering van Maine en Nebraska geven alle staten hun kiesmannen integraal aan de presidentskandidaat die er het meeste stemmen haalt. Wie minstens 270 kiesmannen verzamelt, wordt dus president.

Biden staat het dichtst bij een meerderheid van de kiesmannen

Staten geschaald volgens aantal kiesmannen

  • Duidelijk Biden
  • Wellicht Biden
  • Mogelijk Biden
  • Strijdstaten
  • Mogelijk Trump
  • Wellicht trump
  • Duidelijk Trump

De staten waar het om draait

De presidentskandidaten lopen de race naar de 270 kiesmannen nauwelijks in de meeste staten. Onder meer Californië, New York en Hawaii zijn veilige Democratische bastions, terwijl de inwoners van Wyoming, Tennessee en Alabama met een grote meerderheid Republikeinen verkiezen. Scherp gesteld: het gros van de Amerikanen hoeft eigenlijk niet te gaan stemmen.

Voor de presidentskandidaten draait alles om de ‘battleground states’ of ‘swing states’, die historisch nu eens voor de ene en dan weer voor de andere partij stemmen, of waar de polls een nek-aan-nekrace voorspellen. Dit jaar zijn dat vooral Arizona, Florida, North Carolina en de Rust Belt-staten Michigan, Pennsylvania en Wisconsin. Al wordt ook gekeken naar Minnesota, Nevada, Georgia en zelfs Texas.

In deze strijdstaten zijn overwinningen nipt

Marge van aantal stemmen in procentpunt, data voor 2020 o.b.v. peilingen

Methodologie

De resultaten en analyses van de modellen zijn afkomstig van PollyVote.com. PollyVote is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat sinds 2004 verkiezingsprognoses maakt op basis van de nieuwste wetenschappelijke bevindingen op het vlak van probabiliteit en voorspellingsmethodes. De modellen van PollyVote baseren zich op peilingen -van The Economist, FiveThirtyEight en RealClearPolitics, analyses van de bevolkingssamenstelling en rondvragen bij politicologen om zo de accuraatheid van de peilingen en voorspellingen te verhogen.

Toch bevatten deze modellen nog heel wat onzekerheden. Om die in te schatten werkt PollyVote met een dagelijks geüpdatete foutenmarge. Die baseren ze op de voorspellingen tijdens de vorige verkiezingen en de mate waarin die verschilden van de uiteindelijke resultaten. Hier leest u meer over de werkwijze van PollyVote