Interactief

De salariskampioenen

AB InBev-topman Carlos Brito is in 2018 van de eerste naar de 7de plek gezakt in de rangschikking van best verdienende toplui van de grote beursgenoteerde bedrijven in ons land. Hij is wel met voorsprong de CEO die zijn salaris het meest waard is.

Stefaan Michielsen en Thomas Segers | 5 april 2019

Met een remuneratiepakket van 5,23 miljoen euro kroonde Jean-Christophe Tellier, de topman van de biofarmagroep UCB, zich tot de salariskampioen 2018 van de grote beursgenoteerde ondernemingen in ons land. Tellier verdiende vorig jaar slechts een fractie meer dan in 2017, maar hij veroverde de eerste plaats door de sterke terugval van Carlos Brito. De CEO van de bierreus AB InBev, zag het variabele deel van zijn salaris terugvallen van 5,1 miljoen euro naar 730.000 euro. Zijn totale remuneratie kwam daardoor 67 procent lager uit op 2,22 miljoen euro. De Braziliaan staat pas op de 7de plaats in de ranglijst van best verdienende CEO’s van de Bel20-bedrijven in 2018.

Profiel

Loon 2018 in miljoen euro

evolutie 2017-2018

De rangschikking van de best betaalde topmanagers houdt geen rekening met het verschil in omvang van het bedrijf dat ze leiden. Dat is nochtans een factor die mee de hoogte van de remuneratie bepaalt, leert internationaal onderzoek.

Welke CEO is zijn salaris waard?

Om na te gaan in welke mate een CEO zijn salaris waard is, ontwikkelde De Tijd een indicator die het salaris van de CEO afzet tegen de beurswaarde van het bedrijf, tegen de activa op de balans, tegen de in 2018 behaalde nettowinst, en tegen het aantal werknemers (voor de investeringsmaatschappijen, die een beperkt aantal medewerkers hebben, is dit laatste criterium buiten beschouwing gelaten).

Carlos Brito

Volgens die indicator is Carlos Brito de topmanager die zijn salaris het meeste waard is. Hij verdiende vorig jaar 2,22 miljoen euro. De topman leidt een bedrijf met een beurskapitalisatie (eind 2018) van 116,5 miljard euro en een balanstotaal van 205 miljard euro, dat 172.600 werknemers telt en in 2018 een winst boekte van 5 miljard euro.

Mark Grynberg

Umicore-CEO Marc Grynberg verdiende meer dan Brito. Maar de beurswaarde van Umicore ligt een heel stuk lager (8,6 miljard euro), evenals de activa op de balans (5,1 miljard euro), de groep telt veel minder werknemers (10.000) en de winst van Umicore (226 miljoen euro) is maar een fractie (4,5%) van het resultaat van AB InBev.

Ralph Hamers

Ralph Hamers, de CEO van de Nederlandse bankgroep ING, scoort volgens deze maatstaf ook goed. Hamers kreeg over 2018 geen bonus omdat de bank een forse boete kreeg voor haar betrokkenheid bij witwaspraktijken.

Isabelle Kocher

De ceo van de energie-multinational Engie, vervolledigt de top 3.

Jean-Christophe Tellier

De CEO’s die zijn salaris minder waard is, is Jean-Christophe Tellier (UCB). Bij Tellier wordt dat in belangrijke mate verklaard door zijn zeer hoge remuneratie.

Kies hier een ceo

De Tijd berekende ook de spanning in de grote beursgenoteerde bedrijven tussen het salaris van de CEO en dat van de gemiddelde werknemer.Die kloof is het grootst bij de biergroep AB InBev. Brito verdiende er in 2018 bijna 92 keer meer dan de gemiddelde werknemer. Die had een brutojaarsalaris van ongeveer 24.171 euro. Dat is niet bijzonder hoog. Dat komt omdat AB InBev veel activiteiten en werknemers heeft in Zuid-Amerika, Azië en Afrika, waar de salarissen over het algemeen veel lager liggen dan in België. Wereldwijd telt de biergroep 172.600 werknemers. De loonspanning bij AB InBev is het afgelopen jaar wel fors gedaald - in 2017 verdiende Brito nog 311 keer meer dan zijn gemiddelde werknemer - maar dat komt nagenoeg alleen omdat de topman vorig jaar een veel kleinere bonus kreeg.

Hoe verhoudt het loon van een ceo zich tot zijn werknemers

Loon ceo tegenover gemiddeld loon werknemer

De loonspanning is beduidend kleiner in bedrijven die veel hooggekwalificeerd personeel in dienst hebben, zoals de biotechbedrijven Galapagos (factor 12) en ArgenX (factor 4,7), en de investeringsmaatschappijen die een beperkt aantal, maar goedbetaalde medewerkers hebben, zoals GBL (factor 12,3), Cofinimmo (factor 9,1), Ackermans & van Haaren (factor 8) en Sofina (factor 5,9).

Van de Stolpe (Galapagos) en Van Hauwermeiren (ArgenX) worden in deze maatstaf gepenaliseerd door de relatief beperkte activa op hun balans, hun geringe aantal werknemers en door het feit dat hun ondernemingen (nog) geen winst maken.