de erfenisgids

Naar wie gaat uw erfenis?

Regelt u zelf niets, dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn en wat zij van u erven. Hoe dat in uw geval gebeurt, tonen we hier.

Nadine Bollen, Filip Ysenbaert, Thomas Roelens

Neen, ze lopen lang niet altijd gelijk: de personen van wie u zelf vindt dat ze recht hebben op uw erfenis en degenen die dat volgens de wet zijn. Misschien deelt u al jarenlang lief en leed met uw partner - dus wilt u ook dat hij of zij al uw bezittingen na uw overlijden mag overnemen. Toch kan het dat hij of zij wettelijk nauwelijks iets van u erft, omdat u ongehuwd samenwoonde. Omgekeerd hebben al uw kinderen altijd recht op een deel van uw erfenis, zelfs als u ze al jaren niet meer hebt gezien of gehoord.

De schema’s hieronder tonen wie volgens de wet uw erfgenamen zijn en welk deel zij van uw erfenis in handen krijgen. Het enige dat moet invullen, is uw relatiestatus en of u al dan niet kinderen hebt.

Ik ben...

Ik heb...

Mijn...

{{title}}