vergrijzingsfactuur piekt in 2040

Kosten in percentage van het bruto binnenlands product (bbp)

— Andere

— Werkloosheid & ziekte

— Gezondheiszorg

— Pensioenen

Bron: Planbureau