U bent een {{ genderTranslated }} van {{ age }} jaar. Daarmee bent u ouder dan {{ Math.round(now.age.proportion * 100) }}% van de Belgische bevolking .{{ Math.round((1 - now.age.proportion) * 100) }}% van de Belgische bevolking is ouder dan u.

{{ now.age.survival * 100 }} op de 100 {{ genderTranslatedPlural }} uit {{ now.birth - 1 }} of {{ now.birth }} leven nog. Bij uw geboorte zou een actuaris uw levensverwachting geschat hebben op {{ now.age.expected.natal }} jaar. Doordat u reeds {{ age }} jaar ziekte en ongevallen heeft overwonnen, ligt die verwachting voor u wat hoger: als {{ genderTranslated }} van {{ age }} jaar zal u gemiddeld nog {{ now.age.expected.now - age }} jaar rondlopen en {{ now.age.expected.now }} jaar oud worden. Met een gezonde levensstijl en een beetje geluk houdt u het zelfs uit tot uw {{ now.age.quantiles['0.9'] }}ste, net als 1 op 10 van uw leeftijdsgenoten.

Wat als u even lang zou leven als iemand die {{ now.age.expected.historical.delta }} jaar eerder werd geboren, in {{ now.birth - now.age.expected.historical.delta }}? Met de thuisbevallingen en erg rudimentaire kraamzorg van de 19de eeuw stierf 1 op de 10 boorlingen en zuigelingen. Zonder vaccins of antibiotica stierf daar bovenop ook 1 kind op de 10 voor het 18 jaar werd. Daardoor lag de gemiddelde levensverwachting op {{ now.age.expected.historical.natal }} jaar, tegenover {{ now.age.expected.natal }} bij geboorte in uw geval. Maar zelfs als u die risicovolle kindertijd overleefde, dan had u honderd jaar geleden een levensverwachting van {{ now.age.expected.historical.now }} en dus op uw leeftijd nog amper {{ now.age.expected.historical.now - age }} jaar te gaan, en niet {{ now.age.expected.now - age }} jaar zoals u.

Honderd jaar oud worden zal niet zo uitzonderlijk zijn voor de jongeren van vandaag. Het Federaal Planbureau verwacht dat een kind dat geboren werd in 2017 gemiddeld 90 jaar oud wordt en zeker 1 op de 3 zit boven die gemiddelde levensverwachting. Een vrouw krijgt typisch op haar 28ste een eerste kind, en haar man is twee jaar ouder. Als u een zoon krijgt in {{ childYearOfBirth }} dan zal die waarschijnlijk {{ child.male.age.expected.natal }} jaar worden, een dochter {{ child.female.age.expected.natal }} jaar.

We leven lang maar we worden niet in schoonheid ouder.

Onder 75-plussers heeft 1 op de 3 een te hoge bloeddruk, 1 op de 4 heeft diabetes, minstens 1 op de 10 – maar waarschijnlijk eerder 1 op de 5 – kan de blaas niet meer controleren. 1 op de 3 heeft rugklachten, 2 op de 5 kan nog maar erg slecht zien en de helft van alle 75-plussers heeft moeite met stappen of met horen. De helft van alle bejaarden wordt dement. 1 op de 3 bejaarden sterft aan hartfalen, 1 op de 5 aan kanker.

Geen hoopvolle cijfers. Maar artsen, onderzoekers en ondernemers gaan de strijd aan met onze ouderdomskwalen, met hart- en vaatziekte en dementie.

In een nieuwe reeks vertellen we u hoe wetenschappers het leven boven de 75 draaglijk en zelfs aangenaam proberen te maken, en hoe bedrijven een serieus graantje meepikken van de vergrijzing.

Analyse & concept: Stijn Debrouwere, development: Raphael Cockx, vormgeving: Thomas Roelens

Hoe gingen we te werk

Levensverwachting, zoals klassiek gedefinieerd, is de gemiddelde leeftijd van alle sterfgevallen in een gegeven jaar en wordt dus opgesteld op basis van het overlijden van bijvoorbeeld een tiener die werd geboren in 2005 én het overlijden van een overgrootouder geboren in 1930. Niet erg nuttig als u wilt weten hoe lang u of uw kind nog zal leven, want u bent niet tegelijk geboren in 1930 en 1973 en 2005. Om te weten hoe lang u nog zal leven maken we gebruik van prognoses van de levensverwachting per individueel geboortejaar, ook wel gekend als longitudinale of cohortelevensverwachtingen. Deze cijfers werden aangeleverd door het Federaal Planbureau.

Data: Eurostat, Federaal Planbureau, The Human Mortality Database, FOD Economie.