Tijdslijn

Hoe Vlaams is Leuven nog?

Precies vijftig jaar geleden kwamen studenten massaal op straat voor de splitsing van de Leuvense universiteit. Vandaag pleiten de rectoren voor meer Engels.

Barbara Moens & Thomas Roelens | 26.01.2018

WAT IS LEUVEN VLAAMS?

UITBREIDING | 1965

Door de democratisering van het hoger onderwijs moet de Katholieke Universiteit Leuven uitbreiden. De universiteit plant studierichtingen in de buurt van Waver en Brussel. In de Vlaamse Beweging ontstaat het beeld dat die uitbreiding kan leiden tot een verdere verfransing en de uitbreiding van Brussel naar Vlaams-Brabant.

MEI 1966 | ANTIKLERIKAAL VERZET

De Belgische bisschoppen houden vast aan het tweetalige karakter van de Leuvense universiteit. In het katholieke Vlaanderen groeit het protest tegen de autoritaire toon van de bisschoppen.

PROTEST | JANUARI 1968

FEBRUARI 1968 | REGERINGSCRISIS

De Vlaamse politici buigen voor de publieke opinie. De regering-Vanden Boeynants valt over Leuven Vlaams na een interpellatie door Jan Verroken, de fractieleider van de christendemocraten. Een splitsing van de Leuvense universiteit is onafwendbaar.

1971 | NIEUWE UNIVERSITEIT

Nieuwe uitbreidingsplannen van de Franse afdeling van de universiteit in Brussel en Waver leiden tot massale studentenprotesten in Leuven. De studenten roepen niet alleen ‘Leuven Vlaams’ maar ook ‘Walen buiten’.

De eerste steen van Louvain-la-Neuve wordt gelegd

OPENING LOUVAIN-LA-NEUVE | 1978

WAT WAREN dE GEVOLGEN?

1

2

Radicalisering van de studenten

Splitsing van de Katholieke

Universiteit Leuven

Zodra de splitsing van de universiteit is gerealiseerd, verschuift de focus van de studentenbeweging naar linksere thema’s zoals de derde wereld en de arbeidersstrijd.

De universiteit heeft vanaf de zomer van 1968 geen overkoepelende rector meer. Ook de Brusselse universiteit wordt gesplitst.

3

Federale Belgische staatsstructuur

De nieuwe regering-Eyskens oordeelt dat de unitaire Belgische staat niet meer geschikt is om de taalkwesties op te lossen. In 1970 volgt de eerste van een reeks staatshervormingen die tot de huidige structuur van de Belgische staat leiden.

4

Splitsing van politieke partijen

De Christelijke Volkspartij valt uiteen in de Vlaamse Christelijke Volkspartij (CVP) en de Franstalige PSC. Daarna splitsen ook de andere politieke partijen.

 

 

De partijen gaan steeds meer de belangen van de eigen regio verdedigen.

Nederlands

Frans

Duits

Tweetalig

Nederlands met faciliteitenregime

Frans met faciliteitenregime

De communautaire discussie verschuift van de taalkwestie naar de algemene Vlaamse belangen. Zo heeft de N-VA het vandaag niet alleen over taal, maar ook over de economische belangen van de Vlaming.

slaat de slinger terug?

De Vlaamse universiteiten mogen vandaag slechts een beperkt aantal opleidingen in een andere taal organiseren. Door de historische gevoeligheden is de taalwetgeving in Vlaanderen strenger dan elders. De huidige rectoren pleiten voor een soepeler taalregeling.

caroline pauwels

Rector vub

LUC SELS

RECTOR KU LEUVEN

‘Wie het verschil wil maken, moet internationaliseren. Dat besef is er nog te weinig in Vlaanderen.’

‘Als Vlaanderen een hoogopgeleide kenniseconomie wil zijn die buitenlandse investeringen aantrekt, moeten we ook de discussie over taal durven voeren.’

Aantal Engelstalige studieprogramma’s

in Europa groeit snel...

... maar In Vlaanderen mag slechts een

beperkt deel in het Engels worden gegeven

8.089

8000

6000

4000

2000

0

max bachelor

max master

6%

35%

2.389

725

huidig cijfer: 1,8%

huidig cijfer: 20,8%

2007

2014

2001

bron: taalverslag van de vlaamse overheid

hoe gaat het verder?

Hoe Vlaams Leuven en co. moeten zijn, is vijftig jaar na Leuven Vlaams nog volop voer voor debat.  De universiteiten stellen binnenkort hun verlanglijstje voor de volgende Vlaamse regering op. Ze zullen daarbij zo goed als zeker vragen de huidige taalregeling te versoepelen. De N-VA is daar geen grote voorstander van, maar het standpunt van de partij is niet in beton gegoten.

WAT IS LEUVEN VLAAMS?

UITBREIDING | 1965

Door de democratisering van het hoger onderwijs moet de Katholieke Universiteit Leuven uitbreiden. De universiteit plant studierichtingen in de buurt van Waver en Brussel. In de Vlaamse Beweging ontstaat het beeld dat die uitbreiding kan leiden tot een verdere verfransing en de uitbreiding van Brussel naar Vlaams-Brabant.

MEI 1966 | ANTIKLERIKAAL VERZET

De Belgische bisschoppen houden vast aan het tweetalige karakter van de Leuvense universiteit. In het katholieke Vlaanderen groeit het protest tegen de autoritaire toon van de bisschoppen.

PROTEST | JANUARI 1968

FEBRUARI 1968 | REGERINGSCRISIS

De Vlaamse politici buigen voor de publieke opinie. De regering-Vanden Boeynants valt over Leuven Vlaams na een interpellatie door Jan Verroken, de fractieleider van de christendemocraten. Een splitsing van de Leuvense universiteit is onafwendbaar.

1971 | NIEUWE UNIVERSITEIT

Nieuwe uitbreidingsplannen van de Franse afdeling van de universiteit in Brussel en Waver leiden tot massale studentenprotesten in Leuven. De studenten roepen niet alleen ‘Leuven Vlaams’ maar ook ‘Walen buiten’.

De eerste steen van Louvain-la-Neuve wordt gelegd

OPENING LOUVAIN-LA-NEUVE | 1978

WAT WAREN dE GEVOLGEN?

1

2

Splitsing van de Katholieke

Universiteit Leuven

Radicalisering van de studenten

Zodra de splitsing van de universiteit is gerealiseerd, verschuift de focus van de studentenbeweging naar linksere thema’s zoals de derde wereld en de arbeidersstrijd.

De universiteit heeft vanaf de zomer van 1968 geen overkoepelende rector meer. Ook de Brusselse universiteit wordt gesplitst.

3

Federale Belgische

staatsstructuur

De nieuwe regering-Eyskens oordeelt dat de unitaire Belgische staat niet meer geschikt is om de taalkwesties op te lossen. In 1970 volgt de eerste van een reeks staatshervormingen die tot de huidige structuur van de Belgische staat leiden.

Splitsing van politieke partijen

4

Splitsing van politieke partijen

De Christelijke Volkspartij valt uiteen in de Vlaamse Christelijke Volkspartij (CVP) en de Franstalige PSC. Daarna splitsen ook de andere politieke partijen.

 

 

De partijen gaan steeds meer de belangen van de eigen regio verdedigen.

Nederlands

Frans

Duits

Tweetalig

Nederlands met faciliteitenregime

Frans met faciliteitenregime

De communautaire discussie verschuift van de taalkwestie naar de algemene Vlaamse belangen. Zo heeft de N-VA het vandaag niet alleen over taal, maar ook over de economische belangen van de Vlaming.

slaat de slinger terug?

De Vlaamse universiteiten mogen vandaag slechts een beperkt aantal opleidingen in een andere taal organiseren. Door de historische gevoeligheden is de taalwetgeving in Vlaanderen strenger dan elders. De huidige rectoren pleiten voor een soepeler taalregeling.

caroline pauwels

Rector vub

luc sels

rector ku leuven

‘Als Vlaanderen een hoogopgeleide kenniseconomie wil zijn die buitenlandse investeringen aantrekt, moeten we ook de discussie over taal durven voeren.’

‘Wie het verschil wil maken, moet internationaliseren. Dat besef is er nog te weinig in Vlaanderen.’

...maar In Vlaanderen mag slechts een beperkt deel in het Engels worden gegeven

Het Aantal Engelstalige studie

programma’s in Europa groeit snel

max bachelor

max master

8.089

8000

6000

4000

2000

0

6%

35%

2.389

725

2001

2007

2014

huidig cijfer: 1,8%

huidig cijfer: 20,8%

bron: taalverslag van de vlaamse overheid

hoe gaat het verder?

Hoe Vlaams Leuven en co. moeten zijn, is vijftig jaar na Leuven Vlaams nog volop voer voor debat.  De universiteiten stellen binnenkort hun verlanglijstje voor de volgende Vlaamse regering op. Ze zullen daarbij zo goed als zeker vragen de huidige taalregeling te versoepelen. De N-VA is daar geen grote voorstander van, maar het standpunt van de partij is niet in beton gegoten.

WAT IS LEUVEN VLAAMS?

UITBREIDING

Door de democratisering van het hoger onderwijs moet de Katholieke Universiteit Leuven uitbreiden. De universiteit plant studierichtingen in de buurt van Waver en Brussel. In de Vlaamse Beweging ontstaat het beeld dat die uitbreiding kan leiden tot een verdere verfransing en de uitbreiding van Brussel naar Vlaams-Brabant.

BISSCHOPPEN

De Belgische bisschoppen houden vast aan het tweetalige karakter van de Leuvense universiteit. In het katholieke Vlaanderen groeit het protest tegen de autoritaire toon van de bisschoppen.

STUDENTENPROTEST

REGERINGSCRISIS

De Vlaamse politici buigen voor de publieke opinie. De regering-Vanden Boeynants valt over Leuven Vlaams na een interpellatie door Jan Verroken, de fractieleider van de christendemocraten. Een splitsing van de Leuvense universiteit is onafwendbaar.

NIEUWE UNIVERSITEIT

De eerste steen van

Louvain-la-Neuve wordt gelegd.

OPENING LOUVAIN-LA-NEUVE

78

WAT WAREN dE GEVOLGEN?

1

Splitsing van de Katholieke

Universiteit Leuven

De universiteit heeft vanaf de zomer van 1968 geen overkoepelende rector meer.

Ook de Brusselse universiteit wordt gesplitst.

2

Radicalisering van de

studenten

Zodra de splitsing van de universiteit is gerealiseerd, verschuift de focus van de studentenbeweging naar linksere thema’s zoals de derde wereld en de arbeidersstrijd.

3

Federale Belgische

staatsstructuur

De nieuwe regering-Eyskens oordeelt dat de unitaire Belgische staat niet meer geschikt is om de taalkwesties op te lossen. In 1970 volgt de eerste van een reeks staatshervormingen die tot de huidige structuur van de Belgische staat leiden.

NL

FR

DE

Tweetalig

NL met faciliteitenregime

FR met faciliteitenregime

4

Splitsing van politieke partijen

De Christelijke Volkspartij valt uiteen in de Vlaamse Christelijke Volkspartij (CVP) en de Franstalige PSC. Daarna splitsen ook de andere politieke partijen.

 

De partijen gaan steeds meer de belangen van de eigen regio verdedigen.

De communautaire discussie verschuift van de taalkwestie naar de algemene Vlaamse belangen. Zo heeft de N-VA het vandaag niet alleen over taal, maar ook over de economische belangen van de Vlaming.

SLAAT dE SLINGER TERUG?

De Vlaamse universiteiten mogen vandaag slechts een beperkt aantal opleidingen in een andere taal organiseren. Door de historische gevoeligheden is de taalwetgeving in Vlaanderen strenger dan elders. De huidige rectoren pleiten voor een soepeler taalregeling.

caroline pauwels

Rector vub

‘Als Vlaanderen een hoog-

opgeleide kenniseconomie wil zijn die buitenlandse investeringen aantrekt, moeten we ook de discussie over taal durven voeren.’

luc sels

Rector

ku leuven

‘Wie het verschil wil maken, moet internationaliseren. Dat besef is er nog te weinig in Vlaanderen.’

Aantal Engelstalige studie-

programma’s in Europa groeit snel

8.089

8000

6000

4000

2000

0

2.389

725

2014

2001

2007

... maar In Vlaanderen mag slechts een beperkt deel in het Engels worden gegeven

max bachelor

max master

6%

35%

huidig cijfer: 1,8%

huidig cijfer: 20,8%

Hoe gaat het verder?

Hoe Vlaams Leuven en co. moeten zijn, is vijftig jaar na Leuven Vlaams nog volop voer voor debat.  De universiteiten stellen binnenkort hun verlanglijstje voor de volgende Vlaamse regering op. Ze zullen daarbij zo goed als zeker vragen de huidige taalregeling te versoepelen. De N-VA is daar geen grote voorstander van, maar het standpunt van de partij is niet in beton gegoten.