Rekening 14

Aan uw stem hangt wel degelijk een prijskaartje. In Rekening 14 giet De Tijd de verkiezingsprogramma's in vergelijkbare cijfers en meet de impact ervan op uw koopkracht, uw belastingen, uw werk en uw kindergeld. Weet waarvoor u kiest... én betaalt. Rekening 14 is een project van De Tijd in samenwerking met KULeuven, De Standaard en VRT.

Rekening 14 liep in de krant én op de site, in de vorm van een reeks interactieve grafieken. Die hebben we op deze pagina nog eens voor u gebundeld.

Lees de analyses:

De lastenverlagingen doorgelicht
Commentaar: Cijfers en keuzes
Rekening 14 in vraag en antwoord
Grote gezinnen verliezen kindergeld
Commentaar: Kinderarmoede
Waar besparen we na 25 mei?
De lange weg naar 2019: klopt de rekening?

1. Hoeveel euro's extra per maand?

Aan wie komt de verlaging van de personenbelasting en de sociale bijdragen ten goede? De linkse kolom zijn de tien procent werkende Belgen met het laagste inkomen. De meest rechtse kolom de tien procent met het hoogste loon. We meten gewoon de directe impact op koopkracht, in euro’s per maand. Het terugverdieneffect, zoals het feit dat sommige belastinghervormingen mensen aanzetten om (harder) te werken is niet meegerekend.

Wilt u weten in welk deciel van de bevolking u zelf valt? Vul dan hieronder uw maandelijks brutoloon (voltijds equivalent) in en klik op de knop 'Toon'.

Om de zichtbaarheid te verbeteren zijn de grafieken voor LDD op een andere schaal afgebeeld dan die voor de zes andere partijen. De cijfers zijn uiteraard wel vergelijkbaar.

De pvda verandert niets aan de personenbelasting, waardoor het onmogelijk is zinvolle grafieken te publiceren.

Wél introduceert de pvda een zware vermogensheffing die tot 8 miljard euro moet opbrengen. Maar iedere wetenschappelijke ondersteuning over de haalbaarheid daarvan, ontbreekt.

2. Rijk - Arm

Naar wie stroomt de lastenverlaging? Welk deel van de totale inspanning vloeit naar de dertig procent werkenden met het hoogste inkomen? Welk deel naar de dertig procent armsten? En welk deel naar de veertig procent daar tussen?

3. Lonen en uitkeringen

Naar wie stroomt de lastenverlaging als we niet alleen de werkenden bekijken, maar de hele bevolking? Hoeveel procent van de inspanning van elke partij gaat er naar gepensioneerden en werklozen? En hoeveel naar de lage, hoge en middenlonen? Een laag loon ligt lager dan 1.876 euro bruto per maand, een hoog loon hoger dan 4.200 euro bruto. Een middenloon daar tussenin.

4. Werkloosheidsval

Werken moet lonen, volgens alle partijen en dus vergroten ze het verschil tussen een uitkering en een loon. Hieronder ziet u hoeveel extra lastenverlaging iemand krijgt die een maandelijks brutoloon van 1.876 euro krijgt (eerste kolom), een brutoloon van 2.800 euro (tweede kolom), een brutoloon van 4.200 euro (derde kolom) en een brutoloon van 5.600 euro per maand (vierde kolom).

Om de zichtbaarheid te verbeteren zijn de grafieken voor LDD op een andere schaal afgebeeld dan die voor de zes andere partijen. De cijfers zijn uiteraard wel vergelijkbaar.

5. Promotieval

Als je al een job heb en je krijgt 100 euro opslag, hoeveel hou je dan over van die 100? Voor een brutoloon van 1.876 euro is dat nu 29, voor een brutoloon van 2.800 euro is dat nu 45 euro, voor een brutoloon van 4.200 euro en 5.600 euro is het telkens 41 euro. Hoe verandert dat bedrag in de plannen van de partijen?

Om de zichtbaarheid te verbeteren zijn de grafieken voor LDD op een andere schaal afgebeeld dan die voor de zes andere partijen. De cijfers zijn uiteraard wel vergelijkbaar.

6. Van halftijds naar voltijds

Met hoeveel doen de partijen je inkomen nog extra stijgen als je beslist van een halftijdse job naar een voltijdse te gaan? Cijfers voor een brutoloon van 1.876 euro (eerste kolom), 2.800 euro (tweede kolom), 4200 euro (derde kolom) en 5.600 euro (vierde kolom)

Om de zichtbaarheid te verbeteren zijn de grafieken voor LDD op een andere schaal afgebeeld dan die voor de zes andere partijen. De cijfers zijn uiteraard wel vergelijkbaar.

7. Het effect op uw kinderbijslag

Vlaanderen wordt na de verkiezingen bevoegd voor kinderbijslag. Eén ding is zeker: niemand wil het huidige systeem - waarbij je meer geld krijgt voor een tweede kind dan voor een eerste, en voor een derde nog meer - behouden. Hieronder ziet u wat de partijen voorstellen, in euro's per maand .We schotelen u daarbij twee veelvoorkomende scenario's voor, maar u kan zelf het aantal ouders en kinderen aanpassen en zo makkelijk twee situaties vergelijken.

Twee ouders, twee kinderen

8. Kinderbijslag: budget

Hier ziet u in welke mate de plannen van de partijen het budget voor kinderbijslag voor de overheid doen stijgen. Alle partijen proberen budgetneutraal te zijn, behalve het Vlaams Belang.

In miljoen euro

Verandering tegenover het huidige budget

9. In welke mate herverdeelt kinderbijslag de inkomens?

Hoeveel kinderbijslag je krijgt, hangt af van het aantal kinderen. Maar partijen als Groen en sp.a gebruiken het systeem ook om inkomens te herverdelen. De grafiek hieronder toont het effect. Hier hebben we niet de werkenden, maar alle Belgische gezinnen verdeeld in gelijke groepen van tien. Links staan de tien procent armste gezinnen, uiterst rechts de tien procent rijkste gezinnen. Arme gezinnen zijn vaker een eenoudergezin en hebben vaker veel kinderen. De rijke gezinnen hebben doorgaans minder kinderen en tellen twee ouders.

Om de zichtbaarheid te verbeteren zijn de grafieken voor Vlaams Belang op een andere schaal afgebeeld dan die voor de vijf andere partijen. De cijfers zijn uiteraard wel vergelijkbaar.

10. Waar wordt bespaard?

Hoe ziet het overheidsbudget er in 2019 uit als we nergens besparen en gewoon het beleid van Di Rupo I verder uitvoeren? Met hoeveel miljard zou het toenemen en hoe verandert de verdeling ervan?

2014: 210 miljard euro

2019: 246 miljard euro

De partijen willen op het budget 2019 besparen door uitgaven trager te laten groeien dan gepland. Welke impact dat heeft op het budget 2019 en hoeveel er dus bespaard wordt tegenover de cijfers hierboven (in miljard euro), ziet u hier. U bekijkt de gegevens per deelgebied voor de federale regering, voor de sociale zekerheid en voor de deelstaten (lokale overheid inbegrepen) of als totale besparing.

11. Hoe krijgen de partijen de begroting in evenwicht?

Hoe krijgen we de overheid zo ver dat ze alleen maar het geld uitgeeft dat ze ook binnenkrijgt? Op onderstaande grafiek ziet u hoe de Vlaamse partijen het begrotingstekort willen wegwerken. Elf miljard euro is daarbij de doelstelling die Europa en de Hoge Raad voor Financiën ons land opleggen. U kunt zelf bekijken welke impact een maatregel heeft door de aan/uit knoppen links te gebruiken.

Jobs en terugverdieneffecten

Netto-besparingen

Evolutie inkomsten

Uw selectie (streefdoel: 11 miljard)
Zet links de elementen aan of uit en bekijk hier de impact