Uitgelegd

De weg naar uw pensioen

Uitgelegd door Netto

De dag van uw pensioen nadert en u bent benieuwd wat u op financieel vlak te wachten staat. Hoe gaat u concreet te werk? We beantwoorden hier de belangrijkste vragen voor u.

START

De vragen

/

Waar kan ik een raming krijgen van mijn wettelijk pensioen?

Sinds begin 2017 kunt u op de website mypension.be een raming vinden van uw wettelijk pensioen voor de drie stelsels op basis van de loopbaan die u hebt doorlopen. Daarbij gaat men ervan uit dat u die onder dezelfde omstandigheden (loon, tijdsregime enzovoort) tot de pensioenleeftijd zult voortzetten.

Vanaf uw 55ste kunt u een detailberekening van uw pensioen vragen. De pensioendienst zal dan rekening houden met nieuwe loopbaankeuzes (halftijds werken, een nieuw contract enzovoort) of met een specifieke pensioenleeftijd.

/

Moet ik mijn pensioen aanvragen of wordt het automatisch toegekend?

Bent u werknemer of zelfstandige en wilt u op de wettelijke leeftijd met pensioen (vandaag is dat op 65 jaar), dan hoeft u niets te doen. De Federale Pensioendienst laat u zelf weten op welk pensioen u recht hebt en doet het nodige zodat u tijdig betaald wordt. Bent u ambtenaar, dan zult u uw pensioen wel moeten aanvragen.

Enkel wie vervroegd op pensioen wil - of ambtenaar is, moet dat zelf op tijd aanvragen.

Wilt u met vervroegd pensioen, dan moet u niet alleen voldoen aan bepaalde voorwaarden op vlak van leeftijd en loopbaan, maar moet u ook één jaar voor u met pensioen wenst te gaan een aanvraag indienen.

Op mypension.be vindt u de vroegst mogelijke datum waarop u met (vervroegd) pensioen kunt.

/

Wie betaalt mijn wettelijk pensioen?

De Federale Pensioendienst berekent de pensioenen van loontrekkenden en ambtenaren, alsook de eventuele IGO (de zogenaamde Inkomensgarantie voor Ouderen, waarop bepaalde gepensioneerden met te lage inkomens een beroep kunnen doen). Het resultaat wordt meegedeeld aan de (toekomstige) gepensioneerde. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van Zelfstandigen RSVZ berekent het pensioen van zelfstandigen.

De betaling van de pensioenen gebeurt door de Federale Pensioendienst, ongeacht uw statuut. Die dienst betaalt dus de pensioenen van de loontrekkenden, de ambtenaren, de eventuele IGO en ook die van de zelfstandigen.

/

Ben ik verplicht om op 65 (66 of 67 jaar) met pensioen te gaan?

Vandaag ligt de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar. In 2025 wordt die opgetrokken tot 66 jaar en in 2030 tot 67.

Tegen 2030 wordt de pensioenleeftijd opgetrokken tot 67 jaar

Maar niemand verplicht u om op uw 65ste met pensioen te gaan. Als uw werkgever daarmee akkoord gaat, kunt u gewoon blijven werken. U moet dan wel zelf uw pensioen aanvragen. Weet ook dat de betaling van de sociale uitkeringen (werkloosheid, ziekte enzovoort) stopt wanneer u de pensioenleeftijd bereikt. Dat betekent dat de begunstigde van zulke sociale uitkeringen verplicht is om op de wettelijke leeftijd met pensioen te gaan.

/

Kan ik na mijn pensioen blijven werken?

U kunt inderdaad uw pensioen aanvullen met bezoldigde werkzaamheden, zowel als zelfstandige als als loontrekkende.

Bent u ouder dan 65 of hebt u een loopbaan van 45 jaar achter de rug, dan mag u zoveel bijverdienen als u wil zonder enige limiet. De voorwaarde is wel dat u beschikt over een zelfstandigenstatuut of een arbeidsovereenkomst.

Bent u met pensioen maar bent u jonger dan 65 en hebt u geen loopbaan van 45 jaar achter de rug, dan is het bedrag dat u mag bijverdienen boven op uw pensioen beperkt. Zodra u de leeftijd van 65 jaar bereikt, verdwijnt die beperking.

Let wel: als u die limiet niet naleeft, wordt het surplus afgetrokken van uw pensioen.

/

Moet ik nog altijd een belastingaangifte indienen?

De grote meerderheid van de gepensioneerden moet geen belastingaangifte meer indienen. Zij ontvangen een voorstel van vereenvoudigde aangifte. Daarop staan alle elementen waarvan de fiscus op de hoogte is en waarop de berekening van de belasting gebaseerd is. U moet alleen nakijken of het voorstel correct is. Merkt u fouten op en/of ontbreken er elementen, dan moet u dat aan de fiscus melden.