Uitgelegd

Cash for cars of mo­bi­li­teits­bud­get?

Uitgelegd door Ellen Cleeren

Het regent maatregelen om de verplaatsingen van en naar het werk groener te maken. Wat is voor u de beste keuze? Levert u de bedrijfswagen in, in ruil voor cash? Of kiest u beter voor een mobiliteitsbudget?

START

De vragen

/

Wat is het verschil tussen beide systemen?

Cash for cars U levert uw bedrijfswagen in in ruil voor cash. U moet werkelijk afstand doen van uw firmawagen.

De maximale cash die u in ruil krijgt, wordt berekend aan de hand van een formule die gebaseerd is op de cataloguswaarde van uw bedrijfswagen.

De formule luidt: cataloguswaarde x 6/7 x 20 procent als u geen tankkaart had. Of voor wie wel over een tankkaart beschikte: cataloguswaarde x 6/7 x 24 procent.

Mobiliteitsbudget U levert uw bedrijfswagen in in ruil voor een milieuvriendelijker automodel. Die nieuwe wagen moet minstens aan de Euro 6-norm voldoen.

Met het resterende budget kunt u een duurzaam transportmiddel financieren zoals een treinabonnement of een elektrische fiets. Als het vrijgekomen budget dan nog niet op is, kunt u ook nog een deel krijgen in contanten.

Het bedrag van het budget waarover u kunt beschikken, is wat uw werkgever op jaarbasis betaalt voor de financiering van een bedrijfswagen en alle bijhorende kosten zoals brandstof, verzekeringen, onderhoudskosten en taksen.

Merk wel op dat de werkgever ook een mobiliteitsbudget kan toekennen aan werknemers die nog niet over een bedrijfswagen beschikken, maar die daar wel recht op hebben.

/

Word ik belast en hoe?

Cash for cars Zolang u een bedrijfswagen hebt die u ook mag gebruiken voor privéverplaatsingen ( zoals het woon-werkverkeer), geniet u een voordeel van alle aard (VAA). Dat voordeel wordt belast in de personenbelasting, doorgaans tegen het maximale tarief van 50 procent. Het VAA hangt af van de cataloguswaarde van de firmawagen, van de leeftijd van het voertuig en van de CO2-uitstoot.

Bijvoorbeeld: Voor een BMW2 bedraagt het voordeel van alle aard tijdens het eerste jaar: 6/7 van de cataloguswaarde x 7,7 % ( gelet op de CO2-uitstoot). Is de cataloguswaarde 31.000 euro, dan is het VAA 2.046 euro en betaalt u 1.023 euro belastingen per jaar.

Kiest u voortaan voor contanten dan wordt uw belastbaar voordeel altijd berekend volgens dezelfde formule: 6/7 van de cataloguswaarde x 4 procent, evenwel met een minimum van 1.310 euro. Tegen een aanslagvoet van 50 procent, zult u altijd minstens 655 euro per jaar aan belastingen betalen.

Voor de inlevering van uw BMW2 met een cataloguswaarde van 31.000 euro, en in de hypothese dat u geen tankkaart hebt, krijgt u maximaal 5.314 euro cash per jaar. Daarop betaalt u dan het minimum of 655 euro per jaar aan belastingen zodat u 4.659 euro per jaar overhoudt (zie grafiek).

Mobiliteitsbudget Kiest u voor een kleinere, meer milieuvriendelijke wagen, dan wordt het VAA berekend zoals nu. In principe zult u minder belastingen betalen, want het VAA zal lager zijn dan die voor uw huidige bedrijfswagen.

Het gedeelte van het budget dat u benut voor duurzame transportmiddelen zoals een treinabonnement wordt volledig vrijgesteld, dit om het gebruik van deze alternatieven aan te moedigen.

De contanten die u eventueel overhoudt, wordt toegekend op het einde van het jaar. Daarop is nog een werkgeversbijdrage van 25 procent verschuldigd en 13,07 procent sociale zekerheidsbijdragen. Houdt u 100 euro aan contanten over, dan krijgt u netto 61,93 euro in handen.

/

Zijn er beperkingen?

Cash for cars De wetgever wil vermijden dat er misbruik van het systeem wordt gemaakt. Daarom is de cash-for-car regeling alleen mogelijk voor werkgevers die hun werknemers al minstens drie jaar een bedrijfswagen aanbieden. En de betrokken werknemer moet in de laatste drie jaar al minstens 12 maanden over een bedrijfswagen beschikken, waarvan minstens drie maanden voor de aanvraag tot inlevering van de auto.

Een werkgever is nooit verplicht om cash te geven in ruil voor uw firmawagen. Hij kan oordelen dat de inlevering van de bedrijfswagen geen zin heeft, omdat u bijvoorbeeld als vertegenwoordiger voortdurend op de baan bent.

Mobiliteitsbudget De werkgever kan maar een mobiliteitsbudget toekennen als hij al minstens 36 maanden een beleid rond de toekenning van bedrijfswagens heeft. Net zoals bij cash for cars is de werkgever niet verplicht het mobiliteitsbudget in te voeren. U bent als werknemer ook niet verplicht om ervoor te kiezen.

/

Wanneer is dit interessant voor mij?

Cash for cars Of de inlevering van een bedrijfswagen interessant is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Als het gezin over twee bedrijfswagens beschikt waarvan er één nauwelijks wordt gebruikt, kan de inlevering van de firmawagen een optie zijn. Verwacht wordt dat veel werknemers de firmawagen niet zullen inleveren. Zij moeten voortaan zelf een auto kopen en alle bijhorende kosten dragen. Als de werkgever dan nog zou tussenkomen in de vervoerskosten, wordt dat belast als loon.

Mobiliteitsbudget Ook hier hangt het antwoord samen met uw persoonlijke situatie. Als u bereid bent meer gebruik te maken van het openbaar vervoer, kan een mobiliteitsbudget een goed alternatief zijn. Het mobiliteitsbudget is, althans volgens de voorliggende plannen, (para-)fiscaal interessanter dan ‘cash for cars’.