Uitgelegd

De nieuwe aankoopbelasting op vastgoed

Uitgelegd door Nadine Bollen

Op 1 juni wijzigt de belasting die u betaalt als u vastgoed koopt drastisch. Hoeveel betaalt u voortaan als u een gezinswoning, een bouwgrond of investeringsvastgoed koopt? De Tijd lijst het voor u op.

START

De vragen

/

Hoeveel betaal ik als ik een gezinswoning koop?

Koopt u een woning waar u met uw gezin in gaat wonen en is die woning uw enige vastgoed, dan bedraagt het standaardtarief voortaan 7 procent. Tot nu toe was dat 10 procent. Binnen twee jaar na het ondertekenen van de authentieke akte moet u op dat adres gedomicilieerd zijn.

Wie al een gezinswoning heeft en die verkoopt om in de nieuwe te gaan wonen, moet de oude gezinswoning binnen het jaar verkopen om recht te hebben op 7 procent registratiebelasting op de aankoop van de nieuwe gezinswoning.

Engageert u zich om binnen de 5 jaar de woning energetisch te renoveren, dan zakt het tarief naar 6 procent. Een ingrijpende energetische renovatie veronderstelt dat u in de woning de technische installaties (verwarming, koeling, luchtcirculatie) volledig vervangt en dat u 75 procent van de bestaande muren en het dak isoleert.

Bereken hier precies hoeveel aankoopbelasting u betaalt bij de aankoop van een nieuwe woning.

/

Heb ik nog recht op klein beschrijf?

Het klein beschrijf van 5 procent verdwijnt. In ruil wordt de onderste schijf van 80.000 euro vrijgesteld van registratiebelasting als u een bescheiden woning koopt. Koopt u bijvoorbeeld een woning van 190.000 euro, dan zal de belasting maar geheven worden op 110.000 euro (190.000 – 80.000).

Of een woning bescheiden is, hangt niet langer af van het kadastrale inkomen maar van de aankoopprijs. Die mag maximaal 200.000 euro bedragen. In een aantal kernsteden en gemeenten in de Vlaamse Rand ligt die drempel op 220.000 euro.

Het aantal kinderen dat u heeft, speelt geen rol meer om te bepalen of u recht heeft op de vrijstelling voor bescheiden woningen. Toch blijft het nuttig om bij uw aankoop het kadastrale inkomen in het oog te houden. Dat bepaalt immers nog steeds de jaarlijkse terugkerende onroerende voorheffing die u als eigenaar moet betalen.

/

Hoeveel betaal ik op een bouwgrond of investeringsvastgoed?

Voor bouwgronden verandert er niets. Het tarief blijft 10 procent.

Omdat het nieuwe tarief en de vrijstelling voor bescheiden woningen enkel gelden voor woningen waar u uw hoofdverblijfplaats vestigt, betaalt u op een appartement aan de kust of op een pied-à-terre in de stad voortaan ook nog steeds 10 procent.

Investeert u in vastgoed om te verhuren, dan geldt in principe eveneens het tarief van 10 procent. Tenzij u binnen 3 jaar na de aankoop een huurcontract van minstens 9 jaar afsluit met een erkend sociaal verhuurkantoor. Dan heeft u ook recht op het tarief van 7 procent. Op die manier wil de Vlaamse regering het aanbod op de huurmarkt versterken met kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoningen.

/

Wat met de registratiebelasting die ik eerder betaalde op een vorige aankoop?

Als u de ene gezinswoning inruilt voor een andere, kunt u tot 12.500 euro registratiebelasting die u betaalde op de vorige aankoop in Vlaanderen, aftrekken van de te betalen registratiebelasting op de nieuwe aankoop. Voortaan wordt die grens van 12.500 euro geïndexeerd.

Bovendien kan wie een bescheiden woning koopt het voordeel van de vrijstelling op de eerste 80.000 euro en de meeneembaarheid van de eerder betaalde registratiebelasting combineren.

12.500euro Bij een nieuwe aankoop recupereert u een deel van de registratiebelasting.

Kocht u eerder in Vlaanderen al vastgoed waar u registratierechten op betaalde, dan kunt u ook in de toekomst tot 12.500 euro aftrekken van de aankoopbelasting op uw nieuwe aankoop.